Muzyka do Poezji

Zbigniew Herbert

Jan Paweł II/Tryptyk Rzymski/Żmijewski - Pawlik

Tryptyk Rzymski

Mów spokojniej

Wieczorem

Struny na Ziemi - muzyka do poezji J. Iwaszkiewicza

Struny na Ziemi

Sonety Szekspira