Pawlik & Pawlik for Constitution

„PAWLIK & PAWLIK FOR CONSTITUTION”
KONCERT NA DZIEDZIŃCU ZAMKU W TROKACH – LITWA 28.08.2021
W dniu 28 sierpnia 2021 w historycznej scenerii Zamku w Trokach odbędzie się niezwykły projekt, którego artystycznym twórcą jest światowej sławy pianista, kompozytor jazzowy, laureat Nagrody Grammy – Włodek Pawlik. W koncercie wezmą udział Artyści z Polski i Litwy a tytuł koncertu – „Pawlik and Pawlik for Constitution” ma wymiar symboliczny. W roku 2021 przypada bowiem 230–ta rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, do obchodów której po raz pierwszy w historii dołączyła Litwa.
230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wielkim świętem dla Polaków i Litwinów, dla wszystkich narodów Europy Środkowo-Wschodniej, które tworzyły dorobek dawnej Rzeczypospolitej. Konstytucja 3 Maja była fenomenem w ówczesnej Europie, który można uznać za pierwowzór zasad tolerancji i wysokich standardów dla dzisiejszej Unii Europejskiej. Wielce istotnym jest, że w 2021 roku Konstytucja 3 Maja jest świętem – po raz pierwszy na przestrzeni dwóch wieków- celebrowanym zarówno przez Polskę, jak też i Litwę. Miejscem realizacji wydarzenia będzie Zamek w Trokach, który jest głęboko osadzony w kontekście historycznym obu Narodów i stanowić będzie dopełnienie warstwy muzycznej koncertu z udziałem Artystów Polski i Litwy pod artystycznym kierownictwem Włodka Pawlika. To wydarzenie ma na celu kreowanie wizerunku Polski jako nowoczesnego państwa, otwartego na międzykulturowy dialog, o znaczącym dorobku artystycznym. Wydarzenie jest świadectwem przenikania się i wzajemnej inspiracji wybitnych przedstawicieli polskiej i litewskiej kultury na niwie sztuki w XXI wieku.
Organizatorem jest Across Music Foundation, Partnerzy z Litwy: Fundacja Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie (Labdaros ir Paramos Fondas Vilniaus Lenku Kulturos Namai) oraz IWUP Światowy Zjazd Wilniuków (VĮ Pasaulio Vilniukų Suvažiavimas) a także Ambasada RP w Wilnie, Instytut Polski w Wilnie, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Instytut Adama Mickiewicza.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Facebook @instytutAdamaMickiewicza
Twitter @InstytutAM
Instagram @culture_pl
We often use following hashtags: #culturepl #AMinstitute
Facebook @Lenkijosinstitutas
Facebook @ambasada.litwa
Patronat medialny: TVP Wilno, Kurier Wileński, portal Wilnoteka.lt, Radio znad Wili 103.8FM, portal ZW.LT