Kolędy Polskie – Piano Jazz Solo

Polskie kolędy odznaczają się niepowtarzalnym pięknem. Były i są inspiracją dla wielu artystów. Kolędy polskie w wykonaniu laureata nagrody Grammy Włodka Pawlika nie są ich wierną kopią, lecz służą jako inspiracja do fortepianowych improwizaKolędy polskie_Włodek Pawlikcji, często wykraczających poza jazzowy idiom.

Włodek Pawlik unika prostych skojarzeń, tworząc jednocześnie nowe muzyczne opowieści na temat poszczególnych kolęd. Dzięki temu jego utwory stają się kreacją artystycznej osobowości i wymykają się znanym w muzycznym świecie podziałom na style, gatunki, epoki.

sala Szekspir, wstęp wolny
Wejściówki dostępne od 19.12