Kolędy Polskie – Piano Jazz Solo

Kolędy Polskie” w wykonaniu Włodka Pawlika nie są ich wierną kopią, lecz służą jako inspiracje do fortepianowych improwizacji, często wykraczających poza jazzowy idiom. Artysta unika prostych skojarzeń, tworząc nowe muzyczne opowieści na temat poszczególnych kolęd. Aranżacje Pawlika są kreacją jego artystycznej osobowości.