Pawlik / Moniuszko / Polish Jazz z Orkiestrą Teatru Wielkiego w Łodzi