2 koncerty duetu Marek Bałata – śpiew & Włodek Pawlik – fortepian

Salon Poezji / Marek Bałata & Włodek Pawlik

Poezja

Premiera:  30 kwietnia 2022

Czas trwania:  70 minut (bez przerwy)

Od lat:  Bez ograniczeń

W ramach 73. odsłony Salonu Poezji, jazzowy wokalista Marek Bałata zaśpiewa utwory Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Adama Zagajewskiego, Cypriana Kamila Norwida oraz Jarosława Iwaszkiewicza. Na fortepianie zagra natomiast laureat Grammy Włodek Pawlik, autor muzyki do spektaklu muzycznego IRENA o Sendlerowej, którego premierę planujemy na 27 sierpnia.

Salon Poezji odbędzie się również tego samego dnia o godz. 18.00 w Zamku w Kórniku. Wstęp tylko z zaproszeniami. W sprawie miejsc prosimy o kontakt z Biblioteką Kórnicką.

Krakowskie Salony Poezji w Teatrze Muzycznym w Poznaniu organizowane są we współpracy z poznańskim Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Opiekę merytoryczną nad Salonem obejmuje wiceprezes Oddziału, prof. UAM dr hab. Wiesław Ratajczak z UAM w Poznaniu.

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza zostało założone w 1886 roku we Lwowie. Jego zadaniem było gromadzenie, dokumentowanie i upowszechnianie materiałów dotyczących życia i twórczości Adama Mickiewicza. Dziś jest jednym z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce. Skupia badaczy literatury, nauczycieli-polonistów, bibliotekarzy, literatów i miłośników literatury, zapewniając integrację środowiska polonistycznego. Organizuje odczyty naukowe i konferencje historycznoliterackie, wydaje „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”.

Bilety w cenie 10 zł dostępne są w kasie, na stronach www.teatr-muzyczny.pl oraz Bilety24.pl. Rezerwacje pod nr tel. 511 433 616 i 502 751 213 oraz pod adresem bilety@teatr-muzyczny.poznan.pl.

Fot. Piotr Kłosek

INFO FROM: LINK