Muzyka do Poezji

Mów spokojniej

Wieczorem

Struny na Ziemi

Sonety Szekspira